Priser & bokning

Observera att information om nycklar m.m. finns längre ner på denna sida.

Gården kan bokas antingen ett helt dygn (klockan 12 till 12) eller dagtid kl 9-18. Önskas timmar därutöver betalas dagshyra.

Du hittar våra ordningsregler och uthyrningsvillkor här.

Observera att bokningar som görs online måste bekräftas av oss innan de är giltiga.

Huvudbyggnad med annex, priser 2023
Student Ej student
Fre och lördag (samt dag före röd dag + röd dag) ett dygn 4 050 5 400
Söndag – torsdag, ett dygn 3 000 4 000
Måndag – torsdag, dagtid (9-18) 1 650 2 200

Hansens stuga, priser 2023
Student Ej student
Fre och lördag (samt dag före röd dag + röd dag) ett dygn 1 125 1 500
Söndag – torsdag, ett dygn 975 1 300

För röd vardag samt dag före röd dag gäller det högre helgpriset som tillämpas en vanlig fredag eller lördag.

Bokning
Bokning av gården kan göras antingen direkt här på hemsidan (klicka på länken ovan) eller genom att kontakta LUS expedition, se kontaktsidan.

Studentpris
Studentpris får man om minst hälften av de som vistas på gården är aktiva studenter vid Lunds universitet, Malmö Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Högskolan Kristianstad samt betalat kåravgift för innevarande termin. Även danska studenter vid DTU, CBS, KU och RUC har rätt att hyra till studentpris.

Avbokningskostnader
1 månad - 2 veckor före: 300 kr
2 veckor - 1 vecka före: halva hyran
Mindre än en vecka före: 3/4 av hyran

Betalning
Betalning av hyran sker mot faktura före besökstillfället. Glöm ej att ange fakturanumret vid betalning.

Personuppgifter

I samband med bokningsförfrågan sparar vi uppgifter om personen och/eller organisationen som bokar. Detta gör vi bl.a. av följande anledningar:  Vi behöver få tag i det bokade sällskapet; Vid betalning mot faktura; För utskick av nyhetsbrev och erbjudanden; För eventuell skadegörelse, process och tvist; samt vid kontakt med kundtjänst. För borttagande av personuppgifter, maila lillsjodal@lus.lu.se. Observera att vi enligt bokföringslagen måste behålla personuppgifter kopplade till fakturering och betalning.

Tillgång till gården
Huvudnyckel till gården fås av förmannen Nils Åkesson som även kan svara på de flesta frågor. Ta kontakt med Nils innan ni åker till Lillsjödal för att avtala tid, du når honom på mobil: 0705-89 04 59.