Priser & bokning

 

Gården kan bokas antingen ett helt dygn (klockan 12 till 12) eller dagtid kl 9-18. Önskas timmar därutöver betalas dagshyra.

Observera att bokningar som görs online måste bekräftas av oss innan de är giltiga.

Huvudbyggnad med annex, priser 2024 inkl. moms 12%
Student Ej student
Helg: Fre och lördag (samt dag före röd dag + röd dag) ett dygn 4 763 6 350
Vardag: Söndag – torsdag, ett dygn 3 544 4 725
Måndag – torsdag, dagtid (9-18) 1 943 2 590

Hansens stuga, priser 2024 inkl. moms 12%
Student Ej student
Helg: Fre och lördag (samt dag före röd dag + röd dag) ett dygn 1 332 1 775
Vardag: Söndag – torsdag, ett dygn 1 148 1 530

För röd vardag samt dag före röd dag gäller det högre helgpriset som tillämpas en vanlig fredag eller lördag.

Bokning
Bokning av gården kan göras antingen direkt här på hemsidan (klicka på länken ovan) eller genom att kontakta LUS expedition, se kontaktsidan.

Studentpris, minst 25% rabatt
Studentpris får man om minst hälften av de som vistas på gården är aktiva studenter vid Lunds universitet, Malmö Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Högskolan Kristianstad samt betalat kåravgift för innevarande termin. Även danska studenter vid DTU, CBS, KU och RUC har rätt att hyra till studentpris. Studentrabatten dras på ordinarie pris när du fullföljer din bokning i kalendern och är minst 25%.

Avbokningsvillkor
Avbokning ska vara Lillsjödal tillhanda senast 30 dagar före uthyrningsdatum för full återbetalning, vid senare avbokning debiteras halva hyreskostnaden. Vid avbokning inom 15 dagar före uthyrningsdatum debiteras hela hyreskostnaden.

Betalning
Betalning av hyran sker mot faktura före besökstillfället. Glöm ej att ange fakturanumret vid betalning.

Ordningsregler

Du hittar våra ordningsregler och villkor här.

Personuppgifter

I samband med bokningsförfrågan sparar vi uppgifter om personen och/eller organisationen som bokar. Detta gör vi bl.a. av följande anledningar:  Vi behöver få tag i det bokade sällskapet; Vid betalning mot faktura; För utskick av nyhetsbrev och erbjudanden; För eventuell skadegörelse, process och tvist; samt vid kontakt med kundtjänst. För borttagande av personuppgifter, maila lillsjodal@lus.lu.se. Observera att vi enligt bokföringslagen måste behålla personuppgifter kopplade till fakturering och betalning.

Frågor om Gården
Huvudnyckel till gården fås av förmannen Nils Åkesson som även kan svara på de flesta frågor. Ta kontakt med Nils innan ni åker till Lillsjödal för att avtala tid, du når honom på mobil: 0705-89 04 59.