Priser & bokning

 

Observera att information om nycklar m.m. finns längre ner på denna sida.

 

Gården kan bokas antingen helt dygn (klockan 12 till 12) eller dagtid. Önskas timmar därutöver betalas dagshyra.
Våra uthyrningsvillkor hittar du här.

Bokningar som göres online måste bekräftas via mail eller telefon innan de är giltiga.

Huvudbyggnad med annex
Student Ej student
Fre och lördag (samt dag före röd dag + röd dag) ett dygn 3 300 4 400
Söndag – torsdag, ett dygn 2 700 3 600
Måndag – torsdag, dagtid (9-18) 1 500 2 000

 

Hyra skall betalas innan tillträde till gården kan fås.

Hansens stuga
Student Ej student
Fre och lördag (samt dag före röd dag + röd dag) ett dygn 900 1 200
Söndag – torsdag, ett dygn 750 1 000

 

För röd vardag samt dag före röd dag gäller det högre helgpriset som tillämpas en vanlig fredag eller lördag.

Bokning
Bokning av gården kan göras antingen direkt här på hemsidan (klicka på länken ovan) eller genom att kontakta LUS expedition, se kontaktsidan.

Studentpris
Studentpris får man om minst hälften av de som vistas på gården är aktiva studenter vid Lunds universitet, Malmö Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Högskolan Kristianstad samt betalat kåravgift för innevarande termin. För att boka till studentpris måste giltigt studentkort uppvisas på kansliet i Lund. För de som inte kan komma till kansliet kan studentkortet scannas och skickas via e-post. Även danska studenter vid DTU, CBS, KU och RUC har rätt att hyra till studentpris.

Avbokningskostnader
1 månad – 2 veckor före: 300 kr
2 veckor – 1 vecka före: halva hyran
Mindre än en vecka före: 3/4 av hyran

Betalning
Betalning av hyran sker mot faktura före besökstillfället. Glöm ej att ange fakturanumret vid betalning.

Tillgång till gården
Huvudnyckel till gården fås av förmannen Nils Åkesson som även kan svara på de flesta frågor. Tag kontakt med Nils innan ni åker till Lillsjödal för att avtala tid. Kontakten ska ske kvällstid.