Priser & bokning

Observera att information om nycklar m.m. finns längre ner på denna sida.

Gården kan bokas antingen ett helt dygn (klockan 12 till 12) eller dagtid kl 9-18. Önskas timmar därutöver betalas dagshyra.

Du hittar våra ordningsregler och uthyrningsvillkor här.

Observera att bokningar som görs online måste bekräftas av oss innan de är giltiga.

Huvudbyggnad med annex
Student Ej student
Fre och lördag (samt dag före röd dag + röd dag) ett dygn 3 450 4 600
Söndag – torsdag, ett dygn 2 850 3 800
Måndag – torsdag, dagtid (9-18) 1 650 2 200

Hansens stuga
Student Ej student
Fre och lördag (samt dag före röd dag + röd dag) ett dygn 1 050 1 400
Söndag – torsdag, ett dygn 900 1 200

För röd vardag samt dag före röd dag gäller det högre helgpriset som tillämpas en vanlig fredag eller lördag.

Bokning
Bokning av gården kan göras antingen direkt här på hemsidan (klicka på länken ovan) eller genom att kontakta LUS expedition, se kontaktsidan.

Covid-19: Från och med onsdagen den 12 januari 2022 gäller nya riktningslinjer som innebär begränsningar för antalet gäster vid privata sammankomster. Våra boenden berörs i dagsläget inte av dessa begränsningar, förutsatt att syftet med uthyrningen inte är att betrakta som en privat sammankomst. Det går bra att hyra våra boenden för rekreation och friluftsliv, men inte för anordnade privata tillställningar. Det är således inte tillåtet att anordna en privat tillställning av typen födelsedagsfest, bröllop etc med fler än 20 deltagare i våra lokaler. Det är heller inte tillåtet att bjuda in andra gäster än de som ingår i det bokande sällskapet, då även detta enligt Länsstyrelsen är att betrakta som en privat sammankomst. I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLF-FS 2020:12), se här, och det är varje persons ansvar att resa ansvarsfullt och bara umgås i sin sociala bubbla.

Studentpris
Studentpris får man om minst hälften av de som vistas på gården är aktiva studenter vid Lunds universitet, Malmö Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Högskolan Kristianstad samt betalat kåravgift för innevarande termin. Även danska studenter vid DTU, CBS, KU och RUC har rätt att hyra till studentpris.

Avbokningskostnader
1 månad - 2 veckor före: 300 kr
2 veckor - 1 vecka före: halva hyran
Mindre än en vecka före: 3/4 av hyran

Betalning
Betalning av hyran sker mot faktura före besökstillfället. Glöm ej att ange fakturanumret vid betalning.

Tillgång till gården
Huvudnyckel till gården fås av förmannen Nils Åkesson som även kan svara på de flesta frågor. Ta kontakt med Nils innan ni åker till Lillsjödal för att avtala tid, du når honom på mobil: 0705-89 04 59.